Infolinka-banner-2024-(2).png    e-shop MPL

Podrobná pravidla soutěže JUB Fasáda roku 202410.06.2024

Podrobná pravidla soutěže
 1. Do soutěže se může přihlásit:
  1. Zhotovitel díla, který je starší 18 let, disponuje živnostenským oprávněním pro danou činnost a veškerou dokumentací k přihlašovanému dílu, včetně souhlasu majitele s uveřejněním fotografií díla. Na vyzvání organizátora soutěže musí být schopen tyto skutečnosti doložit. Kategorie ŘEMESLNÍK
  2. Investor díla, který je starší 18 let, disponuje veškerou dokumentací k přihlašovanému dílu a celému objektu, jehož je majitelem. Na vyzvání organizátora soutěže musí být schopen tyto skutečnosti doložit. Kategorie INVESTOR
 2. Pořadatel soutěže akceptuje pouze úplně vyplněné elektronické přihlášky do soutěže:
  1. Jméno, Příjmení, nebo Název společnosti
  2. Výběr soutěžní kategorie Řemeslník / Investor
  3. Email (zpětné kontaktování účastníka)
  4. Telefon (zpětné kontaktování účastníka)
  5. IČO (pouze v kategorii Řemeslník)
  6. Fotografie díla musí být zaslány na email soutez@mpl.cz , do předmětu uvádějte „Příjmení + JUB Moje fasáda 2024“Tímto způsobem dojde k ověření pravosti emailu pro komunikaci.
  7. Akceptace zveřejnění fotografií objektu.
  8. Akceptace pravidel a zpracování zaslaných údajů pro marketingové účely
  9. Odkaz na formulář přihlášky (bude přidán po akceptaci pravidel)
 3. Fotografie zaslaného díla musí splňovat následující parametry a jsou platné pro obě kategorie
  1. Jedná se o fotografii dokončeného díla
  2. Počet pixelů delší strany fotografie max 3000 pix
  3. Přípona zaslané fotografie .jpg nebo .png
  4. Fotografie musí být zaslány na email soutez@mpl.cz , do předmětu uvádějte „Příjmení + JUB Moje fasáda 2024“
 4. Přihlášené dílo musí splňovat následující kritéria:
  1. Zhotoveno v termínu od 1. 9. 2023 do 25. 8. 2024
  2. Fasáda o minimální výměře 150 m2 a více
  3. Minimálně finální povrchová úprava musí být zhotovena výhradně z materiálů od výrobce JUB a.s., popřípadě kompletní systém výrobce JUB a.s.
  4. Nachází se na území České republiky
 5. Všechny fotografie budou posouzeny porotou složenou ze zástupců MPL TRADING spol. s r.o. a JUB a.s.. Z jejichž neveřejného hlasování vzejde minimálně 5 fotografií finalistů v kategorii Řemeslník a 3 fotografie v kategorii Investor. Pokud nebude možno zveřejnit výšeuvedené počty fotografií dle minimálního počtu, bude daná kategorie zrušena. Potenciální účastníci budou o tomto faktu vyrozuměni prostřednictvím emailové korespondence.
 6. O vítězi soutěže rozhodne veřejné hlasování pomocí interakcí. Pro účely hlasování bude vytvořena speciální hlasovací stránka v rámci www.mpl.cz. Na této stránce budou uveřejněny fotografie všech finalistů již s předstihem a tímto bude hlasování spuštěno. Každý návštěvník stránky bude moci dát pouze jeden hlas za 24 hodin. O termínu spuštění a ukončení hlasování budou všichni účastníci informováni prostřednictvím emailové korespondence a ve sdělovacích mediích organizátora soutěže.
 7. Ceny pro vítěze:
  1. Kategorie Řemeslníci
   1. 1. místo                 15.000 Kč             na nákup v síti MPL stavebniny nebo Mall.cz
   2. 2. místo                 10.000 Kč             na nákup v síti MPL stavebniny nebo Mall.cz
   3. 3. místo                  5.000 Kč              na nákup v síti MPL stavebniny nebo Mall.cz
  2. Kategorie Investor
   1. 1. místo                 10.000 Kč              na nákup v síti MPL stavebniny nebo Mall.cz
 1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu cen pro výherce v obou kategoriích, avšak zároveň tato změna musí být předem ohlášena na webových stránkách organizátora.
 2. Pokud přihlašujete více fasád, vyplňte přihlášku pro každou fasádu zvlášť. V případě, že se více fasád od jednoho řemeslníka či investora umístí, odměněna bude pouze ta s nejvyšším počtem hlasů. Respektive, každý z účastníků může získat pouze jednu odměnu.
 1. Přihlášky do soutěže lze zasílat do 31. 8. 2024, přihlášky po tomto datu nebudou zařazeny.
 2. Kontaktní email je soutez@mpl.cz , do předmětu uvádějte „Příjmení + JUB Moje fasáda 2024“
 3. Vyhlášení proběhne do 30. 11. 2024. O přesném místě a termínu budou účastníci informováni s předstihem.
 4. Organizátorem soutěže je společnost MPL TRADING spol. s r.o. a spoluorganizátorem a generálním partnerem je společnost JUB a.s.
Obecná pravidla marketingových soutěží MPL STAVEBNIN jsou k dispozici zde ZDE.
 
 • Knauf Insulation

  Knauf Insulation
 • Rigips

  Rigips
 • Baumit

  Baumit
 • Knauf

  Knauf
 • Isover

  Isover
 • JUB

  JUB
 • Fermacell

  Fermacell
 • Weber

  Weber
 • Wienerberger

  Wienerberger
 • Den Braven

  Den Braven
 • Bachl

  Bachl